Zortéiermaschinn fir Jicken

Sortéiermaschinn fir Jicken - Bild

Sortiermaschine für Murmeln

machine de tri pour billes

Hei gesäis du d’Maschin an Aktioun: KLICK!