Pabeier maachen

Pabeier maachen

D'Kanner aus der Mme Fiedler hirer Klass hu Pabeier gemaach an dobäi e flotte Video gedréint.

Deen hu si op franséisch an op däitsch vertount.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Joomla!
Accept